Privacy verklaring

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.Bijgewerkt op: 11 december 2018

Privacybeleid Euro Caps Holding B.V.

Gebruik van persoonsgegevens

Verstrekking aan derden

Profilering en cookies

Beveiligen en bewaren

Websites van derden

Minderjarigen

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

Inwerkingtreding

1.Privacybeleid Euro Caps Holding B.V.Euro Caps Holding B.V. is leverancier van private label koffiecapsules aan internationale retailers en merk eigenaren. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. 

Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:Telefonisch:+31 10 201 45 30 (tijdens kantooruren)Email:hr@euro-caps.nlPost:Euro Caps Holding B.V.Sevillaweg 543047 AL Rotterdam

2.Gebruik van persoonsgegevensBij het gebruik van onze websites of diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u gebruik wenst te maken. Zo verwerken wij bijvoorbeeld uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert, uw adresgegevens indien u producten van ons afneemt die bezorgd moeten worden en spelen uw online contactgegevens pas een rol wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. 

3.PersoonsgegevensAfhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Naam

Bedrijfsgegevens

CV

E-mailadres

Functie

Geboortedatum

Gebruikersnaam

Geslacht

IBAN

Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Inloggegevens

Interesses

Leeftijd

Motivatiebrief

Adresgegevens

Opleidingsniveau

Profielnaam

Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Telefoonnummer

4.    DoeleindenWij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Om u de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites

Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan

Om uw inschrijving voor onze nieuwsbrief, onze community, of overige diensten zoals informatie over vacatures te verwerken

Om uw sollicitatie te verwerken

Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij leveranciers, klanten of eindgebruikers  en zo ons aanbod te optimaliseren

Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post

Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de verschillende websites van Euro Caps Holding B.V. (zie ook het kopje profilering)

Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook het kopje profilering)

Om u te kunnen bereiken indien u iets gewonnen heeft bij eventuele deelname aan prijsvragen en andere acties en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren

Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch

Om onze websites te verbeteren

5.Verstrekking aan derdenWij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen en geven we uw gegevens door aan de transporteur om de bestelling bij u te bezorgen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

6.Profilering en cookiesWij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit een eventuele account en eventuele aankopen) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij kunnen wij deze gegevens ook combineren met de gegevens die u heeft achtergelaten op, of via een van de websites van Euro Caps Holding B.V., te weten:www.euro-caps.nlwww.eurocaps.nl www.caffeperrucci.com Door uw gegevens te combineren van onze websites kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

7.Beveiligen en bewarenWij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

8.Websites van derdenDeze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan. 9.MinderjarigenAls je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

10.Wijzigingen in deze privacyverklaringWij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

11.Inzage en wijzigen van uw gegevensAls u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigen. U kunt ook contact opnemen met Euro Caps Holding B.V. via de onderstaande contact gegevens:Telefonisch:+31 10 201 45 30 (tijdens kantooruren)Email:hr@euro-caps.nlPost:Euro Caps Holding B.V.Sevillaweg 543047 AL Rotterdam

Om misbruik te voorkomen vragen wij u om bij een schriftelijk verzoek tot inzage zich adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

12.Autoriteit PersoonsgegevensNatuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

13.InwerkingtredingDeze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 8 mei 2018.